Hulsberger in het zonnetje: Jos Lemans

Hulsberger in het zonnetje: Jos Lemans

Hulsberger in ’t zonnetje:

Jos Lemans

 

De redactie van de Hulsberger haet mich gevraog um ’t interview dat zie mèt Jos Lemans heije aafgenómme, te vertale nao ’t Limburgs. Hiej ónger ’t resultaat:

 

Hulsberger in ’t zonnetje

 
34 Jaar geleden werd hij geboren en al vroeg had Jos Lemans besloten nooit meer uit Aalbeek weg te gaan. Toch kocht hij samen met Petra Steeghs ‘van de Vink’ een huis op de Wijnandsraderweg in Hulsberg. Alhoewel Jos en Petra hier met veel plezier woonden, was duidelijk dat Jos ooit terug wilde naar Aalbeek. De verbazing was dan ook groot toen Jos en Petra 7 jaar geleden een huis kochten in Arensgenhout! Tijdens de jaarlijkse Caecilia-avond in 2009 van de fanfare werd de gezonde rivaliteit tussen de beide fanfares aangehaald en werd Jos eens flink ‘in de zeik’ gezet door de caeciliaantjes. Inmiddels is Jos al 28 jaar lid van Koninklijke Fanfare St. Caecilia en zit hij 22 jaar bij de Jachthoorn Blazers van Rolduc. In 2011 werd hij zelfs Nederlands kampioen solo jachthoorn blazen en werd geïnterviewd door Giel Beelen bij 3FM. Jos is ook een aantal jaar lid geweest van SV Hulsberg maar moest al vroegtijdig stoppen met voetballen vanwege een liesbreuk. Daarnaast heeft Jos al 16 jaar een seizoenkaart van Roda JC en kennen de meeste mensen in Kerkrade Jos wel vanwege zijn gepassioneerde manier van supporten.

Al vroeg ontstond er bij Jos een andere passie: de natuur en alles wat daarmee te maken heeft. Zo haalde hij al op jonge leeftijd zijn jachtdiploma en besloot na de middelbare school naar de agrarische school te gaan. Eerst 4 jaar de middelbare (MAS) en daarna 3 jaar de hogere agrarische school (HAS). Daarna kreeg hij een baan bij het Ministerie van Landbouw in Roermond.

In 2013 ging Jos samen met Petra en hun twee-jarige zoontje Joep op vakantie naar Noorwegen. Na een mooie wandeling door de bergen besloten ze om bij terugkomst in het châlet te gourmetten. Plots kreeg Jos ontzettende hoofdpijn en ging bij hem het licht uit. Een hersenbloeding was de diagnose. Zijn enige geluk op dat moment was dat Petra huisarts is van beroep en snel handelde, anders had het nog veel erger kunnen aflopen. Na een aantal weken in Noorwegen in het ziekenhuis gelegen te hebben was het vervoer naar Nederland eindelijk geregeld en kon het revalideren beginnen.

Na deze drempel op zijn levensweg is Jos niet bij de pakken neer gaan zitten en wil genieten van de mooie dingen in het leven zoals zijn gezin en werd in maart 2015 Joeps broertje: Jules geboren. De Hulsbergse gemeenschap (met voor hem CV Kiek Mer voorop) speelt hierin een belangrijke rol: ‘Wanneer ik in een stad gewoond had, was ik er lang niet zo sterk uitgekomen als nu’.

Ook wil Jos nog meer genieten van de natuur en onze leefomgeving. Stilzitten kan hij hierbij niet. Daarom ruimt hij wekelijks zwerfvuil in zijn buurt op om zo ons mooie dorp schoon te houden voor volgende generaties. ‘Iedereen zou dat moeten doen en daarom wil ik ook een collectief starten: Houd Hulsberg schoon.’ Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor melden via redactie@hulsberger.nl. De Hulsberger zal deze personen dan in contact brengen met Jos en hij gaat zich er dan bij de gemeente voor inzetten dat dit gefaciliteerd wordt.

Wij vinden dit een geweldig initiatief en vinden dan ook dat Jos deze maand met recht de Hulsberger in ’t zonnetje is!

 

Hulsberger in ’t zunneke

 
34 Jaor geleje woord hae gebaore en al vreug heij Jos Lemans besjlaote um noats oet Aolbaek weg te gaon. Toch heij hae same mèt Petra Steeghs ‘van de Vink’ ’n hoes gególle op de Wienesraoderwaeg in Hölsberg. Oug al höbbe Jos en Petra hiej mèt väöl plezeer gewoond, Jos wou oat wir truuk nao Aolbaek. Wie groat waor dan oug de verbazing wie Jos en Petra 7 jaor geleje ’n hoes in Arensgenhout gególle heije! Door dae aankoup waor de gezón rivaliteit tösje de fanfares van Hölsberg en Arensgenhout ’t gesjprek van de daag op ’t jaorlijks Caeciliafiès in 2009 van de fanfaar van Hölsberg, ‘t ‘s Aoves woord Jos toen hendig ‘in de zeik’ gezat door de Ceciliaantjes. Jos is al 26 jaor sjpelend lid biej de Koninklijke Fanfare St. Caecilia en al 22 jaor lid biej de Jachthoorn Blazers van Rolduc. In 2011 is hae zelfs ‘Nederlands Kampioen solo Jachthoorn blazen’ gewore en is door Giel Beelen van 3FM, live geïnterviewd op de radio. Jos is oug inkele jaore lid gewaes van SV Hulsberg, me is mótte sjtoppe umtot ‘r ’n liesbreuk heij gekrege. Daonaeve haet Jos al 16 jaor ’n sezoenskaart van Roda JC en de meiste luuj in Kirchrao kènne ‘m dao good, umtot Jos ’n waal hièl gapasjoneerde meneer van supportere haet.

Al vreug óntsjtóng d’r biej Jos ’n angere passie: de natuur en al wat dao mèt te make haet. Al hièl jónk haolde hae zien jachdiploma en besjloot um nao de middelbare sjoal nao de agrarische sjoal te gaon. Ièsj 4 jaor de middelbare (MAS) en daona 4 jaor de hoagere agrarische sjoal (HAS). Daonao kreeg hae ’n baan aangebaoje biej ’t Ministerie van Landbouw in Remunj.

In 2013 is Jos same mèt Petra en hun twiè-jäörige zoon Joep, op vakansie gewaes nao Noorwegen. Nao ‘ne sjoane wandeling door de berg, zouwe ze biej truukkóms in ’t châlet gaon gourmette. Mer opins kreeg Jos óntiegelijke koppien en ging biej höäm ’t leeg oet. D’r woort ’n hersenbloeding vasgesjtèld. Ein gelök haet hae ech gehad, Petra is hoesarts en handelde hiej gans sjnel op en wis wat te doon, angesj heij ’t ins väöl erger kènne aafloupe. Nao ’n paar waeke in ’t ziekehoes in Noorwegen, kós ’t verveur eindelijk geregeld ware um truuk nao Nederland te gaon. Daonao is ’t revalidere pas begós.

Nao dizze dörpel in zien laeve, haet Jos zich neet laote hange en wilt genete van die sjoan dinger in ’t laeve zoa wie zien gezin. En in miërt 2015 is ’t breurke van Joep gebaore: Jules. De Hölsbergse gemeinsjap (met CV Kiek Mer veurop) sjpeelt hiej in ’n hiël belangrieke rol: ‘Es ich in de sjtad heij gewoond, waor ich d’r lang neet zoa sjterk oetgekómme es wie noe’.

Oug wilt Jos nog miè genete van de natuur en ózze laefumgaeving. Hae kènt neet sjtilzitte, daorum ruumt hae ekere waek de rotzooi van angere in zien buurt op um ós sjoan dörp zuver te houte veur de volgende generaties: ‘Ekerein zou dat mótte doon en daorum wil ich dan oug ’n collectief sjtarte: Houd Hulsberg schoon.’ Ekerein dae hiej in geïnterseerd is kènt zich melle via redactie@hulsberger.nl. De Hulsberger zal uch waal in contact bringe mèt Jos en hae geit zich dan inzètte um dit biej de gemeinte te laote facilitere.

Veer vinge dit ’n sjiek initiatief en vinge dan oug dat Jos dizze maond mèt rech ‘de Hölsberger in ‘t zunneke’ is!

 

Laes editie 1-4 van #de Hulsberger