SharePoint Design

Leren op de werkplek | Open Universiteit

Autodidactisch aanleren SharePoint
– Samenwerkingsomgeving ontwerpen
– Bijeenbrengen van mensen, processen, gegevens
– Beveiligings-, opslag- en controlebeleid
– Implementeren op intranet of internetsites
– Accountbeheer, Contentbeheer, Documentbeheer
– Processen vastleggen via Workflow